İstikbal . Kuzey Afrika, Türkiye  ve Tibet gibi yerlerde uygulanan modellerin çeşitlendirilerek uygulandığı modele global model denir. Bu tarzda, örnek alınan modellere ait ürünler birleştirilir ve yeni bir ortam sağlanır. Türkiye gibi yöresel özellikler barındıran ve kültürel objeleri fazla olan ülkelere ait nesneler, günümüzde yabancı ülkelerde de kullanılmaya başlanmıştır. salon takımları

Bunların uyumlu bir sentezini yapmak her ne kadar zor görünse de ortaya etnik yanı kuvvetli, yoğun kültür barındıran renkli bir tablo çıkması da kaçınılmaz. Hayvan derilerinden tutun da duvar halılarına, mumya şeklinde biblolara, deve tüyünden yapılma eşyalara, Kızılderili halkın kullandığı objelere ve Uzakdoğu’da kullanılan nice eşyalara kadar birçok seçeneği içinde barındıran Global model, popülerliği gittikçe artan bir model. salon odelleri

Mobilyaların kullanışlı ve rahat olmasından çok, bir anlam ifade etmesini tercih eden kişilerce kullanılan Global model,  kültür birikiminin de bir göstergesi.

global model (1)

Advertisements