Farklı akımların ürünü olan modellerin bir arada kullanımıyla oluşan  yeni modeldir.  Ancak bu modelin dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları bir araya getirilen tarzların sayısı ve uyumudur. Her tarzdan biraz almak demek değildir eklektik model. Bu modelde en fazla iki veya üç modelin bir araya getirilmesiyle anlamlı bir bütün oluşturması söz konusudur. mobilya modelleri

Eklektik model mobilyalarda bütünlükten değil uyumdan yanadır. Şöyle ki farklı iki tarza ait mobilyanın bir bütün olduğu iddia edilemez ise de uyumlu bir görünüm sergilediği söylenebilir. Bu model mobilyalarda olduğu kadar diğer sanat dallarında da kendini göstermiş, düşünce biçimlerini etkilemiştir. Eklektik modelde uyumsuzluktan çok bütünlüksüz bir uyum söz konusudur.

eklektik model (1)

Advertisements